Composer Annamacharya Deity Krishna Krishna
Keerthana nandhanandhana vENunAdha Language Sanskrit
Raga bhatiyAr Thala misra chAppu
LYRICS SECTION