Composer Swathi Thirunal Deity N/A N/A
Keerthana iTu sAhasamula Language Sanskrit
Raga saindhavi Thala Adi
LYRICS SECTION