Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Venkatesa Venkatesa
Keerthana vEnkaTAcala patE Language Sanskrit
Raga karnAtaka kApi Thala Adi
LYRICS SECTION