Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Siva Siva
Keerthana SrI sundara rAjam bhajE Language Sanskrit
Raga kAsirAmakriyA Thala Adi
LYRICS SECTION