Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana mahA gaNa patE Language Sanskrit
Raga nata nArAyaNi Thala Adi
LYRICS SECTION