Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Muruga Muruga
Nottuswaram guru guha sarasija Language Sanskrit
Raga sankarAbharaNam Thala chathusra Eka
LYRICS SECTION