Composer C.S.Radhakrishnan Deity Vinayaka Vinayaka
Viruthams srI chandrasEkha sivAthmajam Ekadantham Language Sanskrit
Raga hamsadhwani Thala ---
LYRICS SECTION
AUDIOS