Composer C.S.Radhakrishnan Deity Guru - Jayendra Saraswathi Guru - Jayendra Saraswathi
Viruthams dharma sthApana thatparam Language Sanskrit
Raga amrithavarshiNi Thala ---
LYRICS SECTION