Composer Kudumaru Venkataraman Deity Guru - RaghavEndra Guru - RaghavEndra
Keerthana Bhavayeham shree Raghavendram Language Sanskrit
Raga madhuvanthi Thala Adi
LYRICS SECTION