Composer Anand Vasudevan Deity Arunachalam Arunachalam
Keerthana ramaNa maNam kamazhum Language Tamil
Raga kharaharapriya Thala ---
LYRICS SECTION