Composer Poochi Srinivasa Iyengar Deity N/A N/A
Keerthana ninE enthO (varaNam) Language Telugu
Raga dEva manOhari Thala khanda triputa
LYRICS SECTION