Composer Poochi Srinivasa Iyengar Deity N/A N/A
Keerthana nAdru dhIm dhIm (thillAnA) Language Telugu
Raga sankarAbharaNam Thala dEsAdi
LYRICS SECTION