Composer Kamalesha Vittaladasa Deity Krishna Krishna
Keerthana udupiya krishNana sadagara Language Kannada
Raga Arabhi Thala Adi