Composer Periyasami Thooran Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana ainkara nI allAl Language Tamil
Raga kEdAram Thala Adi
LYRICS SECTION