Composer Mala Gangadharan Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana Sri SAi GaNanAyakam bhajEham Language Sanskrit
Raga kalyANa vasantham Thala Adi
LYRICS SECTION
AUDIOS