Composer Ambattur Sri.P.K. Rajagopala Iyer Deity N/A N/A
Taana varnam Varuvano mane manam magizhave Language Tamil
Raga karpUra bharaNi Thala Adi