Composer Vasanthalakshmi.Dr Deity Guru - Sathya Sai Baba Guru - Sathya Sai Baba
Keerthana sadA bhAvayAmi Language Telugu
Raga mAyAmaLavagowlai Thala Adi
LYRICS SECTION