Composer Mayuram Viswanatha Sastri Deity N/A N/A
Keerthana kAmitArtha phaladAyaka Language -------
Raga varuNapriya Thala Adi
LYRICS SECTION