Composer Akkarai S Sornalatha Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
Keerthana sharaNam sharaNam chandrashEkharA Language Tamil
Raga madhuvanthi Thala misra chAppu
LYRICS SECTION