Composer Dakshinamurthy Deity Narayana Narayana
Keerthana Sri Padmanabham Bhajeham Language Sanskrit
Raga samudrapriya Thala rUpakam
LYRICS SECTION