Composer A.V.Krishnamacharya Deity Guru - RaghavEndra Guru - RaghavEndra
Keerthana manavE mantralayA Language Kannada
Raga suddha sArangi Thala Adi
LYRICS SECTION
AUDIOS