Composer Vedanayagam Pillai Deity God God
Keerthana dEvAdi dEvanE jIvanE Language -------
Raga nAgadhwani Thala thriputa
LYRICS SECTION