Composer Vedanayagam Pillai Deity God God
Keerthana Adi parama nAthA nalla Language Tamil
Raga kAmbhOji Thala Adi
LYRICS SECTION