Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana mAdhavamE purivAyE Language -------
Raga Z--- Thala rUpakam
LYRICS SECTION