Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana kANalAgum ninavu Language -------
Raga Z--- Thala rUpakam
LYRICS SECTION