Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana dEva dEvanE jnAna Language -------
Raga Z--- Thala thriputa
LYRICS SECTION