Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana dEvA dEvA mAtE Language -------
Raga Z--- Thala thriputa
LYRICS SECTION