Composer C.R.Balaviswanathan Deity Amba Amba
Keerthana nAdhabrahma vihAriNi Language Sanskrit
Raga shyAmalAngi Thala Adi