Composer Madurai N Krishnan Deity God God
Keerthana kOla mayil vAhananE (pv) Language -------
Raga shanmukhapriya Thala Adi
LYRICS SECTION