Composer Ennapadam Venkatarama Bhagavatar Deity God God
Keerthana shrI rajatashalEshvaram Language -------
Raga rishabhapriya Thala Adi
LYRICS SECTION