Composer Manambuchavadi Venkata subbayya Deity N/A N/A
Keerthana Parabrahmamu Language Telugu
Raga pravALajyOthi Thala Adi