Composer Krishna Premi Swmigal Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Keerthana ThirunAma mahimayai Language Tamil
Raga kAmbhOji Thala Adi