Composer Krishna Premi Swmigal Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Keerthana AnirvachanIyam nAma vaibhavam Language Sanskrit
Raga simhEndra madhyamam Thala Adi