Composer Chittur S Subramanian Deity Guru - Chittur Dr.Seshadri Guru - Chittur Dr.Seshadri
Keerthana kalayEham santhatham sadguruvaram Language Sanskrit
Raga kAnada Thala khanda chAppu
LYRICS SECTION