Composer Annamacharya Deity Narayana Narayana
Keerthana ataDu lakshmee kAntuDu Language Telugu
Raga gundakriya Thala ---