Composer M.Balamuralikrishna Deity N/A N/A
Keerthana umA sutam namAmi Language -------
Raga sArAvathi Thala Eka
LYRICS SECTION