Composer M.Balamuralikrishna Deity N/A N/A
Keerthana samAshrayAmi Language -------
Raga varuNapriya Thala Eka
LYRICS SECTION