Composer M.Balamuralikrishna Deity N/A N/A
Keerthana mahEshvarI kAvumA rAgA: Language -------
Raga jalArNavam Thala Adi
LYRICS SECTION