Composer Narayana Theerthar Deity Krishna Krishna
Keerthana bandhanAn mOchaya Language Sanskrit
Raga Karnataka Saranga Thala ata
LYRICS SECTION