Composer Rukmini Ramani Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana Ainkaranai panivay- Varnam Language Tamil
Raga mOhanam Thala ---
LYRICS SECTION