Composer Meerabai Deity Krishna Krishna
Keerthana barse badariyA sAwan ki Language Hindi
Raga vasanth bAhAr Thala Adi
LYRICS SECTION