Composer K Ramaraj Deity Guru - Mahakavi Subrahmanya Bharathi Guru - Mahakavi Subrahmanya Bharathi
Keerthana bharatha thai Language Tamil
Raga BhArathi Thala Adi
LYRICS SECTION