Composer Periyasami Thooran Deity N/A N/A
Keerthana Vennai tirudi unda venu gopalan en ennam kavar Language -------
Raga bhavapriya Thala thriputa