Composer Periyasami Thooran Deity Nama vaibhavam Nama vaibhavam
Keerthana ariyinba nAmam aDiyEnukkEmam Language Tamil
Raga valaji Thala Adi
LYRICS SECTION