Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Janaki kantha Language -------
Raga madhuvanthi Thala rUpakam