Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Rakshamam chayaranjani Language -------
Raga chAyA tharangiNi Thala Adi