Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Ezhu malai iyyane Language -------
Raga vijayanAgari Thala Adi