Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Vande sadashivam Language -------
Raga rishabhapriya Thala Adi