Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Vandeham Jagat Language -------
Raga suvarNAngi Thala Adi