Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Sharanam tava Language -------
Raga shadvidhamArgiNi Thala Adi